Vad kul!

Att just du kommit hit till Appoteket. På denna sida hittar du bland annat information om hur idén om Appoteket föddes, hur vi arbetat i projektet och om vår vision!

Skrolla ner på sidan om du vill veta mer.

Hur idén om Appoteket föddes

2016 startades ett internt uppdrag i Malmö stad, såväl som i många andra delar av Sverige som en följd av uppdraget ”digital teknik” som administrerades av myndigheten för delaktighet. Som en del av detta uppdrag utbildades medarbetare nationellt inom välfärdsteknologi och ett uppdrag upprättades bland annat i Malmö – Teknikcoach.

Som en del av detta uppdrag arbetade teknikcoacher med att inventera brukarbehov till kognitiva och kommunikativa ”digitala stöd” för att sedan kunna implementera dessa i brukares vardag. Men uppdraget var svårarbetat och det blev snabbt tydligt att det saknades både information om vilka digitala stöd som fanns och tydlig vägledning i hur man kunde arbeta med dessa frågor.

Denna insikt blev ledde till idén om Appoteket föddes. En lärandeplattform för medarbete, av medarbetare; för individens rätt till digitalt innanförskap och självständighet.

Det stod snart klart att behovet av bättre information och vägledning i dessa frågor inte bara fanns i Malmö utan var något som efterfrågades i hela Sverige. Det beslutades därför att man skulle söka finansiering för att skapa ett verktyg för att möta de identifierade behoven.

Vad är Appotekets vision?

En av grundtankarna bakom Appoteket är att medarbetare som generellt har god kännedom om individerna de jobbar närmst men dålig insikt i vad det finns för teknik. Dessa medarbetare ska, med hjälp av appoteket, kunna använda sin existerande kunskap om människan för att hitta relevant teknik.

Appotekets mål är att höja kompetensen om digitala stöd och hur man kan arbeta med dessa frågor och i förlängning skapa förutsättningar för ökad självständighet och minskat digitalt utanförskap för människor med funktionsvariationer.

Visionen är att skapa ett nationellt verktyg som är skalbart och kan användas för att modernisera stödet individer med utökade behov erbjuds i hela Sverige.

Appoteket är ett verktyg som i första hand är utvecklat för medarbetare men hemsidan är fri att användas av alla som vill.

Delad kunskap är dubbel kunskap! 

Appotekets parter och utveckling

Appoteket är ett projekt som är finansierat av Vinnova under utlysningen social innovation. Projektet bedrivs av funktionsstödsförvaltningen i Malmö stad tillsammans med projektparterna Lunds kommun och Lunds Universitet Certec.

Hemsidan är till stor del internt utvecklad men med viss uppbackning av digitala partners för att säkerställa att kvalitén är hög.

Projektet samarbetar även med de dagliga verksamheterna Terabyte, Redaktionen, Glimmern och Studio Unikt som hjälper Appoteket med att hitta, testa och sammanställa information om de digitala stöd som visas på hemsidan.

Medarbetare från bland annat LSS boenden och dagliga verksamheter från kommunerna; Malmö, Lund, Eslöv, Helsingborg och Göteborg har varit med och testat Appoteket för att säkerställa att plattformen möter behoven hos medarbetare och brukare nationellt.

Appotekets logotype

Appoteket Logo

Som du kanske redan sett så kan man urskilja en figur i de tre ihopsnirklade cirklarna. Detta är brukaren som flexar sina starka armar. I ena armen finns tekniken och i andra personalen, båda där för att stötta brukaren när hen behöver det.

Som typsnitt i logotypen används en modifierad version av Abhaya Libre som finns på Google Fonts. Abhaya Libre används även mycket här på hemsidan.

Brukaren

Den gröna färgen symboliserar brukaren. Grön är huvudfärgen i logon för att visa att det är brukaren som är viktigast.

Utveckling, balans och stabilitet förknippas ofta med färgen grönt vilken är anledningen att vi valt denna färg att representera vårt huvudsakliga fokus. Grön kan även stå för socialisering, kärlek och kommunikation.

 

Färgkoder
HEX: #09b54f
RGB: 9,181,79
CMYK: 95,0,56,29

Tekniken

Den blå ”armen” symboliserar den teknologi vi använder för att utveckla och stötta brukaren. Här placerad till höger som ses som framåt och utvecklande. Detta för att visa att teknologi är en väg framåt som kan göra vardagen lättare för alla människor.

Färgen blå står för intelligens, framgång och syfte. Blå kan även stå för teknologi, säkerhet och lojalitet.

Färgkoder
HEX: #4285f4
RGB: 66,133,244
CMYK: 73,45,0,4

Personalen

Den gula ”armen” som symboliserar personalen är placerad till vänster vilket uppfattas som ”bakom” och ”bakåt”. Detta visar att personalen är där som en trygg grund men inte i centrum.

Personalen symboliseras av färgen gul vilket är den universiella färgen för kreativitet, positivitet och nyfikenhet, tre mycket viktiga attribut för personal att ha.

 

Färgkoder
HEX: #f4b400
RGB: 244,180,0
CMYK: 0,26,100,4

Ansvarsavsägande

Appoteket kan ej garantera innehållet i de applikationer som visas på Appoteket men har ambitionen om att hålla det fritt från oönskat innehåll.

Appoteket kollar löpande igenom apparna som är på hemsidan så att appen har den funktionalitet den utgör sig för att ha, samt så att appen inte innehåller opassande innehåll eller diskriminerande åsikter eller ordval. Appoteket förbehåller sig rätten att ta bort de appar de finner opassande.

Appoteket kan inte hållas ansvariga för innehållet i apparna. Det ansvaret ligger hos apptillverkarna. Om du som användare upptäcker opassande innehåll som du inte tycker borde finnas på Appoteket så skulle vi uppskatta om du rapporterar det till oss.

Installation av applikationer sker under eget ansvar.

Ett sista ord.

Vi hoppas att ni får stor användning av Appoteket och att det kan leda till att ni hittar och inför digitala stöd för de människor ni jobbar med. Om Appoteket hjälpt er hade det varit väldigt kul för oss att höra det. Vill ni dela med er så kan ni nå oss via fliken ”bli delaktig” där ni också kan tipsa oss om digitala stöd, anmärka på felaktigheter eller önska nytt innehåll!

Till dess – använd Appoteket och sprid gärna ordet om var vi finns!