Goda exempel

Tekniken och människan är för många två helt separata områden.

Vi har under arbetets gång sett värdet i att visa värdet som kan skapas för individen när rätt teknik appliceras. För tekniken fyller inget egenvärde utan det är när den interagerar med människan som värdet skapas.

I den här kategorin kan ni hitta goda exempel från verkligheten och förhoppningsvis finna inspiration. Har du ett gott exempel så är vi på Appoteket intresserade av att höra detta. Kontakta oss via [länk bli delaktig]!

Har du genom nått framgång genom Appoteket? Dela gärna med dig av din framgång!

Goda exempel - bild

Intervju: Strukturera vardagen

Intervju: Teknikanvändning