Ett självständigare liv

Ju mer kunskap vi har desto mer kan vi stödja människor mot ett självständigare liv.

En insikt vi kommit till under arbetet med Appoteket är att det inte räcker med vetskapen om vilka digitala stöd som finns, utan att det i många fall finns ett behov av vidare lärande om hur de kan användas.

Under ”Ett självständigare liv” hittar du värdefull information i form av artiklar, guider och goda exempel från verkliga livet. Allt med målet att skapa förutsättningar för självständigare och mer inkluderande liv för människor med olika funktionsvariationer.

Ett självständigare liv - Bild

Lärorikt

Vad är ett operativsystem?

Förskrivningsbara hjälpmedel

Om motstånd

Videosamtal, närhet och gemenskap

Röststyrning – ett bra alternativ

Appotekets etiska principer

Assistenter och hur du anpassar dem

Vad är Välfärdsteknik?

Hur gör man?

Att få ett hjälpmedel förskrivet – hur går man tillväga?

Handbok: genomföra förändring

Behovsinventering – innan du implementerar digitalt stöd

Introduktion till Appoteket

Införande av appstöd

Inbyggda hjälpmedel i din iPhone

Inbyggda hjälpmedel i din android-telefon

Att skapa ett Apple-ID

Goda exempel

Intervju: Strukturera vardagen

Intervju: Teknikanvändning