Synnedsättning

Synnedsättning

Under denna kategori finner du applikationer som utvecklats eller bedöms kunna stötta människor med synnedsättningar. Tänk på att alla människor har individuella behov och att samma problematik inte alltid innebär samma behov. För specifika behovsområden så besök resterande kategorier.

Plattform

Språk

Övrigt

Filtrera

Plattform
Språk
Övrigt

ABBI Simulatio‪n

Träna och lek med ljud, för personer med synnedsättning.

Be My Eyes

Blinda får stöd av de med fungerande syn.

Nivinav‪i

Lär dig olika vägar mellan platser där man bor

Shoppinglista Röststyrning

Skapa inköpslistor med rösten

Voice Assistant

Skriv sms, epost eller chatt med rösten!