Röst- och videosamtal

Röst- och videosamtal

Kommunikation kan ske i många former och röst och videosamtal ett väldigt praktiskt verktyg som få hade kunnat vara utan. Ny forskning visar att videosamtal till viss del kan fylla samma behov av närhet och gemenskap som sker när vi träffas fysiskt. Ett videosamtal är i många fall lättare att ta till sig än ett vanligt röstsamtal då man kan se den man pratar med och kommunikationen därför också sker visuellt.

Plattform

Språk

Övrigt

Filtrera

Plattform
Språk
Övrigt

Skype

App som används för sms-, röst- och videokommunikation.

Texttelefoni.se

Samtal mellan textanvändare och hörande via en tolk