Kommunikationsplattform

Kommunikationsplattform

Kommunikationsplattformar är hjälpmedel som har enorm potential då de kan skapa förutsättningar till kommunikation som tidigare inte existerat både digitalt såväl som i den fysiska världen. Kommunikationsplattformar finns i många former men kärnan är densamma. Genom att klicka eller på annat vis välja ett ord eller mening på en skärm läses valet upp av en talsyntes genom högtalaren. Med stora möjligheter till att individanpassa plattformen ge människor som tidigare inte haft det en röst!

Plattform

Språk

Övrigt

Filtrera

Plattform
Språk
Övrigt

Chatable Svensk

Kommunikation för människor utan tal eller skrift

ClaroSpeak

Gratis talsyntes som kan läsa, skapa och dela text

ClaroSpeak Plus Svenska

Talsyntes som kan läsa text från filer och bilder

Grid Player

App för dem som saknar eller har otydligt tal

LetMeTalk: talande kommunikatör

Kommunikation genom bilder och talsyntes (gratis)

Widgit Go

Skapa upplägg för språkinlärning och kommunikation