Kommunikation

Kommunikation

I huvudkategorin Kommunikation finns alla appar och digitala stöd som är inlagda i dess underkategorier.

Kommunikationsbild

Plattform

Språk

Övrigt

Filtrera

Plattform
Språk
Övrigt

ASL – att skriva sig till läsning

Lär dig läsa genom att skriva med en talsyntes

Chatable Svensk

Kommunikation för människor utan tal eller skrift

ClaroSpeak

Gratis talsyntes som kan läsa, skapa och dela text

ClaroSpeak Plus Svenska

Talsyntes som kan läsa text från filer och bilder

Grid Player

App för dem som saknar eller har otydligt tal

LetMeTalk: talande kommunikatör

Kommunikation genom bilder och talsyntes (gratis)

Moji Klockis teckenspråk

Lär dig klockan på teckenspråk

Shoppinglista Röststyrning

Skapa inköpslistor med rösten

SignitForward

Lär dig teckenspråk

Skype

App som används för sms-, röst- och videokommunikation.

Spreadthesign PRO

Lär dig teckenspråk med ett teckenspråkslexicon

Svenskt teckenspråkslexikon

Svenskt teckenspråkslexikon

TAKK – tecken som AKK

Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation

Takk-för-maten

En digital kokbok med bilder och teckenspråk

Text Till Tal Svenska TTS

Uppläsning av texter, dokument och e-böcker

Texttelefoni.se

Samtal mellan textanvändare och hörande via en tolk

Voice Assistant

Skriv sms, epost eller chatt med rösten!

Widgit Go

Skapa upplägg för språkinlärning och kommunikation