Artikel videosamtal, närhet och gemenskap

Videosamtal

Skriven av: Appoteket
oktober 8, 2021
Kan videosamtal fylla samma behov av närhet och gemenskap som att umgås fysiskt? Svaret verkar vara: Ja, delvis.

Enligt en artikel från Linköpings universitet (av Bylund och Stenliden, 2020) så kan känsla av närhet återskapas genom videosamtal. Vi utvecklar också nya sätt att använda tekniken på kreativa sätt, exempelvis kan vi se och prata med varandra medan vi tittar på samma TV-program eller spela sällskapsspel eller utföra andra aktiviteter samtidigt, fast vi fysiskt är långt ifrån varandra. Att kunna se den vi pratar med aktiverar våra minnen och kan skapa samspel mellan människor. 

Social samvaro och en aktiv fritid är viktiga behov hos oss alla. Har man dessutom en funktionsnedsättning eller av andra skäl inte har möjlighet till att fysiskt träffa sina nära och kära är videosamtal ett bra alternativ. Att med teknikens hjälp kunna se den man samtalar med är idag både gratis och lättillgängligt. Det finns flera olika tjänster och nya sätt att använda dem. Många möten som tidigare skedde fysiskt är idag grupp- och videosamtal online och användningsområdena blir allt fler.

Vi ser till exempel en utveckling inom vård och andra samhällstjänster där videosamtalet spelar en allt större roll och den utvecklingen är påskyndad pga pandemin. Att kunna hänga med och vara bekväm i att använda olika sorters videosamtal kommer vara nödvändigt, både i yrkeslivet och för den som vill kunna delta fullt ut i samhället. 

Med lite stöttning hade de allra flesta människor kunnat ha nytta av och använda sig av videosamtal. 

Genom att visa, testa, och stötta kan det visa sig att videosamtal på ett enkelt och billigt sätt kan bidra med värde, genom ökad social samvaro, ökad självständighet i vardagen och en rikare fritid.

 

Här hittar du exempel på olika tjänster för videosamtal. Du kan klicka på varje exempel så kommer du till en film gjord av Funk-IT Lyftet som berättar mer om de olika tjänsterna.

Källa:
https://www.forskning.se/2020/05/14/high-five-det-gar-att-skapa-narhet-online/

Dela på facebook
Dela på twitter

Vidare läsning:

WCAG – webbtillgänglighet

Universiell utformning

Svenskar och internet

Speltillgänglighet

APPOTEKET