Artikel Universiell utformning

Universiell utformning

Skriven av: Charlotte Magnusson, Certec
oktober 20, 2021
Artikel om vad universiell utformning är

Universell utformning

 

Universell utformning är sådan utformning av produkter, miljöer, program och tjänster att de ska kunna användas av alla i största möjliga utsträckning utan behov av anpassning eller specialutformning. Grundläggande för universell utformning är likvärdig användning och flexibilitet – det ska finnas likvärdiga alternativ som funkar för olika personer, oberoende av funktionsnedsättning.

 

The Center for Universal Design vid North Carolina State University har tagit fram sju principer för universell utformning, som kan vara ett bra tankestöd också vid app-utvärdering, även om en del punkter som kanske mer handlar om fysisk miljö kan behöva anpassas eller tolkas.

 

Principerna är:

  1. Likvärdig användning.

Utformningen är användbar och marknadsmässig för personer med varierande förmågor.

 

  1. Flexibilitet i användning

Designen tillåter en stor variation av personliga preferenser och förmågor.

 

  1. Enkel och intuitiv användning

Användningen ska vara lätt att förstå, oberoende av användarens erfarenhet, kunskap, språkförmåga eller nuvarande koncentrationsnivå.

 

  1. Uppfattbar information

Designen kommunicerar nödvändig information till användaren på ett effektivt sätt, oberoende av omgivande förhållanden eller användarens sinnesförmågor.

 

  1. Tolerans för misstag

Designen minimerar risker och allvarliga konsekvenser av misstag eller oavsiktliga handlingar.

 

  1. Låg fysisk ansträngning

Designen kan användas effektivt och bekvämt med minimal uttröttning.

 

  1. Storlek och utrymme för åtkomst och användning

Designen har lämplig storlek och det finns utrymme så den går att komma till, nå, hantera och använda oberoende av användarens kroppsstorlek, hållning eller rörlighet.

 

Mer information och länkar finns på https://www.certec.lth.se/ud/.

Författare: Charlotte Magnusson, Certec, https://www.certec.lth.se

 

Dela på facebook
Dela på twitter

Vidare läsning:

WCAG – webbtillgänglighet

Universiell utformning

Svenskar och internet

Speltillgänglighet

APPOTEKET