Artikel Svenskarna och internet

Svenskar och internet

Skriven av: Charlotte Magnusson, Certec
oktober 20, 2021
En artikel om Svenskar med funktionsnedsättnings vanor på internet

Svenskarna med funktionsnedsättning och internet

 

Begripsam genomför regelbundet en undersökning som kompletterar den allmänna undersökningen Svenskarna och internet https://svenskarnaochinternet.se .

Begripsams undersökning riktar sig till personer med funktionsnedsättning. Länk till undersökningen och till rapporter och resultat finns på https://www.begripsam.se/internet/

Några av de viktigaste resultaten från 2019 års undersökning (kopierade från Begripsams hemsida):

 • Den digitala klyftan etableras i unga år och består livet ut.
 • Många behöver hjälp – användningen av internet är inte autonom
 • De samhällsfinansierade institutionerna lyckas inte med digital inkludering
 • Lagen om webbtillgänglighet täcker inte alla tillgänglighetsproblem
 • Att inte kunna identifiera sig digitalt, för till exempel utföra bankärenden, är ett stort problem. En tredjedel av personerna med funktionsnedsättning tycks inte ha något sätt att identifiera sig digitalt.
 • Banktjänster och e-handel verkar ha blivit svårare, jämfört med undersökningen 2017.
 • Det digitala utanförskapet påverkas av funktionsnedsättning men kan inte förklaras av funktionsnedsättning.
 • Språk och intellektuell förmåga spelar störst roll för om det är svårt
 • Kvinnor har mindre svårigheter och använder internet mer än män
 • De digitala klyftorna är minst inom sociala medier, nyheter och mediekonsumtion
 • Inom grupper med samma diagnos, funktionsnedsättning eller svårighet finns personer som är fullt delaktiga och som inte är delaktiga alls.

 

Författare: Charlotte Magnusson, Certec, https://www.certec.lth.se

 

Dela på facebook
Dela på twitter

Vidare läsning:

WCAG – webbtillgänglighet

Universiell utformning

Svenskar och internet

Speltillgänglighet

APPOTEKET