Artikel Speltillgänglighet

Speltillgänglighet

Skriven av: Charlotte Magnusson, Certec
oktober 20, 2021
Fortbildning i vilka funktioner som gör ett spel tillgängligt

Speltillgänglighet – checklista

För att spel ska fungera för så många som möjligt är det viktigt att spelen är tillgängliga. En bra checklista på vad som är viktigt för speltillgänglighet finns på http://gameaccessibilityguidelines.com . Checklistan ser ut att rikta sig främst till utvecklare, men går att använda också för att utvärdera tillgänglighet hos existerande spel. De översatta punkterna nedan är de som finns på grundläggande nivå.

 

Motorik

Det går att ändra hur spelet styrs.

All interaktion (både i spel och i övriga delar av programmet) ska gå att styra med samma sorts input.

Möjligt att anpassa känslighet i styrningen.

Enkla kontroller, eller att förenklad styrning finns som ett alternativ.

Knappar och interaktiva element är stora nog och tillräckligt långt från varandra.

Vibration ska gå att anpassa/stänga av.

 

Kognition/perception

Spelet går att starta utan att man behöver ta sig igenom en massa menyer.

Standard textstorlek är stor nog så att texten är lätt att läsa.

Tydligt och enkelt språk.

Layout som gör text lätt att läsa.

Interaktiva guider/tutorials.

Användaren bestämmer när man går vidare i text (bestämmer själv hur lång tid som behövs för att läsa).

Inga blinkande bilder och upprepade mönster.

 

Syn

Viktig information förmedlas inte enbart med färg.

Synfält i spelet anpassat till utrustningen (3D spel). Undvik sådant som utlöser VR-illamående.

Standard textstorlek är stor nog så att texten är lätt att läsa.

Layout som gör text lätt att läsa.

Tillräcklig kontrast, exempelvis mellan text och bakgrund.

Knappar och interaktiva element är stora nog och tillräckligt långt från varandra.

 

Hörsel

Textning av tal.

Separata kontroller för tal, musik och bakgrundsljud.

Väsentlig information aldrig enbart via ljud.

Textning lätt att läsa.

 

Tal

Kräver inte talad input. Tal enbart som alternativt/kompletterande sätt att interagera.

 

Generellt

Erbjuder många olika svårighetsgrader.

Information om tillgänglighet finns lätt åtkomlig (på paketet, på websida)

Tillgänglighetsanpassningar beskrivs i spelet.

Inställningar sparas.

Återkoppling kring tillgänglighet uppmuntras.

 

 

Författare: Charlotte Magnusson, Certec, https://www.certec.lth.se

 

 

 

 

 

 

Dela på facebook
Dela på twitter

Vidare läsning:

WCAG – webbtillgänglighet

Universiell utformning

Svenskar och internet

Speltillgänglighet

APPOTEKET