Artikel Om motstånd

Om att hantera motstånd

Skriven av: Appoteket
oktober 8, 2021
Denna artikel handlar om hur man kan bemöta motstånd mot nya arbetssätt

De som leder någon typ av förändringsprocess kan ibland stöta på motstånd. Det kan gälla både stora som små förändringar. När något nytt ska införas, som exempelvis en app som hjälper till vid inköp som ska ersätta en inköpslista, så kan det vara lätt hänt att vi fokuserar för mycket på riskerna:
“Tänk om det inte fungerar eller om vi sabbar redan fungerande rutiner”.
Det är helt enkelt så att det ofta är mycket lättare att se risker, än att se eventuella fördelar i framtiden. Särskilt när vi blir pressade, när vi är rädda att vi inte har rätt kompetens eller när något man själv varit med och tagit fram ska ersättas med något nytt. Om motståndet till förändring är allt för starkt hos vissa, eller alltför utbrett i gruppen, kan det bli svårt att få till förändring. Gruppen riskerar då att inte få till en förändring som håller sig eller som får tillräckligt stor effekt. Det är många förändringsarbeten som fallit på detta.

De goda nyheterna är att motstånd alltid går att hantera. Var inte rädd för motstånd utan se det som ett farthinder ni kommer behöva ta er över. Det går till och med att använda motstånd som en resurs! Se motståndet som en form av feedback, de ger uttryck för det som kommer vara svårt för vissa. Uppmuntra de som visar motstånd att komma med förslag på lösningar, se till att de känner sig sedda och hörda. Kanske kan ni erbjuda en kompromiss: vi testar förändringen i ett antal veckor och kollar vilka problem som uppstår. De som är skeptiska får då komma med sina invändningar, som ni hittar lösningar på. När ni väl är framme så har de ofta hunnit anpassa sig mer till förändringen. 

 

Det kan finnas de som fortfarande sätter upp motstånd, men förhoppningsvis är en majoritet vid det laget vana vid förändringen så att ni kan lyckas med själva införandet (implementeringen). Då får de sista motståndarna komma efter och välkomnas in i förändringen när de är redo. 

 

Den här filmen från Sveriges chefsorganisation sätter motstånd i ett bredare perspektiv:

Film om motstånd

 

Du kan läsa mer om att driva förändringsarbete i verksamheten här:

LÄNKA TILL ARTIKEL ”HANDBOK…”

Dela på facebook
Dela på twitter

Vidare läsning:

WCAG – webbtillgänglighet

Universiell utformning

Svenskar och internet

Speltillgänglighet

APPOTEKET