Artikel Behovsinventering - innan du implementerar digitalt stöd

Att inventera behov

Skriven av: Appoteket
oktober 8, 2021
Det är viktigt att identifiera individens behov innan man implementerar ett digitalt stöd – lär dig mer om hur man kan gå tillväga!

För att identifiera vilka behov en individ har kan man börja med att ställa sig och försöka besvara tre enkla frågor. Det är en bra idé att diskutera dessa frågor tillsammans med någon av dina kollegor eller med anhöriga, då ni kan ha olika infallsvinklar.

Nedan följer de tre frågorna; 

 

I vilka situationer behöver individen stöd?

  • Behöver individen exempelvis stöd av personal med att veckoplanera? Om svaret är ja kan individens behov handla om svårigheter att planera och strukturera. Förslag på teknisk lösning kan vara en kalenderapplikation, som du kan hitta under rubriken planera och strukturera.

 

Vad skapar frustration i individens vardag?

  • Blir individen frustrerad av att vänta på färdtjänsten då hen har svårt att avgöra hur lång tid som passerat? Om svaret är ja kan behovet handla om svårigheter med tidsuppfattningsförmåga. Förslag på teknisk lösning kan vara ett digitalt tidshjälpmedel, som du kan hitta under rubriken tidsuppfattning.

 

Vad kan tillföra värde och ge stimulans?

  • Finns det något som individen tycker särskilt mycket om att göra, såsom exempelvis att titta på TV och/eller att lyssna på musik? Förslag på teknisk lösning skulle då kunna vara någon streamingtjänst, som du kan hitta under rubriken stimulans.  

 

Vilka förutsättningar finns?

Svaren på ovanstående frågor kan räknas som identifierade behov. 

Nästa steg är att identifiera vilka förutsättningar som finns för att hitta en teknisk lösning baserat på individens behov och förutsättningar att förhålla sig till. Nedan följer ett antal frågeställningar som behöver diskuteras och besvaras;

 

Är individen öppen för att testa en app eller annan teknik? 

  • Om svaret är ja kan ni arbeta vidare. 
  • Om arbetsgruppen bedömer att individen vid tillfället inte är öppen för att testa en teknisk lösning med utgångspunkt från sitt stödbehov kan det eventuellt finnas något annat, mer lustfyllt och kul, som brukaren kan tänka sig att testa. Exempelvis en musikstreamingtjänst eller en applikation som är relaterad till dennes hobby, så som exempelvis en applikation om fotboll. 
  • Om svaret är nej kan frågan ställas/diskuteras igen vid senare tillfälle. 

 

Har individen en telefon, dator eller läsplatta och i så fall av vilken typ?

  • Det är nödvändigt att ta reda på om individen har en telefon/annan digital enhet och vad det i sådana fall är för en typ (exempelvis IOS eller Android). Det kommer att göra det enklare att hitta en fungerande digital tjänst, eftersom en del tjänster bara fungerar med en viss typ av enhet.  
  • Om individen inte har någon egen digital enhet kan du undersöka vilka förutsättningar det finns i din verksamhet. Det kanske finns en gemensam dator eller en i-pad som skulle kunna användas till en början. Att individen inledningsvis använder verksamhetens elektronik skulle kunna leda till att individen ges möjlighet att, i samråd med exempelvis god man eller anhöriga, köpa teknisk utrustning. 

 

Har individen möjlighet att betala för en app/en digital tjänst?

Det är viktigt att ta reda på vilka ekonomiska förutsättningar individen har innan man börjar leta efter en teknisk lösning.

  • Om individen inte har möjlighet att betala för en app/digital tjänst går det att leta efter gratislösningar, genom att klicka i filtret “gratis”.

 

Var och hur kan du hitta en lämplig teknisk lösning med utgångspunkt från individens behov?

När du/ni har identifierat vilka behov och förutsättningar individen har är nästa steg att försöka hitta en lämplig teknisk lösning. 

Du/ni kan ta hjälp av Appoteket, som är uppbyggt med behov och förutsättningar i åtanke, för att hitta rätt. Klicka dig runt på Appoteket för att se vilken hjälp som finns att få eller titta vidare på artiklarna nedan för att lära dig hur du/ni kan använda Appoteket:

Introduktion till Appoteket

Införande av appstöd

Dela på facebook
Dela på twitter

Vidare läsning:

WCAG – webbtillgänglighet

Universiell utformning

Svenskar och internet

Speltillgänglighet

APPOTEKET