TillgänglighetBild

Införande av appstöd

Skriven av: Appoteket
augusti 4, 2021
Att införa ett appstöd hos en brukare kan vara ett stort arbete. Här går vi igenom lite hur man kan tänka och gå tillväga i detta arbete.

Efter att ett behov hos individen har identifierats och man hittat en applikation (app) som kan fylla möter brukarens så är det dags för införandet, eller implementering. 

När man pratar om införande av ny teknik såsom en ny app för en brukare, så menas mer än att bara “börja använda den”. Både brukare och personal kan behöva stöd för att införandet ska bli bra. Att ha en bra plan om hur införandet ska gå till ger bättre förutsättningar för att man ska lyckas och att införandet håller över längre tid. 

Ett exempel på detta är när jag hittat en applikation som jag tror hade varit bra för en brukare jag arbetar med. Innan jag föreslår appen till brukaren kan det vara smart att prata med mina kollegor för att höra vad dem tycker om att testa ett nytt arbetssätt med brukaren som involverar appen. Diskutera med din arbetsgrupp för att skapa en gemensam bild av behov, val av teknik och genomförandet (när, var och hur gör vi?). Ibland möter man motstånd när man föreslår nya arbetssätt, läs mer om detta i [Artikel motstånd/förändring]. Det är, precis som i annat arbete viktigt att man arbetar på samma sätt för att arbetssättet ska bli hållbart. 

Om diskussioner förts inom arbetsgruppen och man nått samsyn i arbetsgruppen är det dags att introducera förslaget om att använda vald applikation för brukaren. Det kan vara bra att man tänkt igenom hur man presenterar/föreslår användandet av applikationen för brukaren först. Man måste kunna motivera vad applikationen fyller för syfte för att kunna nå fram till brukaren. 

Var, när och hur man presenterar en applikation eller tekniskt stöd kan också spela roll. Det är tydligare att presentera en matlagningsapplikation i köket i samband med matlagning än det är att göra det på toaletten och att föreslå en påminnelseapplikation efter det att brukaren missat sin systers 30-årsdag har betydligt större chans till att bemötas positivt än i många andra sammanhang. Behöver brukaren någon typ av tydliggörande för att kunna greppa syftet med teknikstödet så är det också det som behövs!

När brukaren gått med på att testa så är det dags att installera appen och visa brukare och annan personal hur den fungerar och i vilka sammanhang den kan användas. Det är ofta en övergångsperiod då det tar längre tid att använda sig av appen än att göra som man alltid gjort, men ge det lite tid så kommer det med stor sannolikhet spara tid i framtiden. Testa under den period ni kommit överens om och stäm sedan av med brukare och kollegor hur har det gått, behöver ni göra lite annorlunda, fortsätta testa eller är ni redo att gå vidare? 

Om appanvändandet varit lyckat så kan användandet av den skrivas in i genomförandeplanen eller annat lämpligt arbetsdokument. Ett exempel på detta är om man testat att använda sig av en inköpslista i telefonen och detta varit lyckat så kan det nya arbetssättet skrivas in i insatsen för både handling och för insats för att planera inköp av matvaror. 

Om appanvändandet inte fungerat så kan man återgå till tidigare arbetssätt, så som en traditionell inköpslista skriven med penna och papper, utan att någon skada har skett till följd av testandet av nytt arbetssätt.

Om det är så att brukaren själv eller med hjälp av bara en eller ett par personer i personalen kan använda det stöd som appen erbjuder, så kan man naturligtvis göra ett enklare införande. Finns det inget behov att att involvera personalgruppen eller skriva in ny rutin i handlingsplanen så anpassar ni införandet därefter. Om brukaren t.ex. är i behov av mer stimulans och gillar musik, kan det räcka med att du hjälper brukaren ladda ner Spotify och hjälper till att skapa en spellista. Ibland är det bäst att ta egna initiativ och prova sig fram och ibland är det bäst att förbereda införandet tillsammans i personalen. Det är behovet som avgör, men att veta hur ni planerar och utför ett lyckat införande är ett viktigt verktyg att ha med sig när det behövs.

Vill du läsa mer om implementering kan du läsa socialstyrelsens guide här:
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2012-6-12.pdf

 

Dela på facebook
Dela på twitter

Vidare läsning:

WCAG – webbtillgänglighet

Universiell utformning

Svenskar och internet

Speltillgänglighet

APPOTEKET