Artikel förskrivning av hjälpmedel

Förskrivningsbara hjälpmedel

Skriven av: Elin Walte; arbetsterapeut
oktober 10, 2021
Vad innebär det att få ett hjälpmedel förskrivet och hur ser processen ut?

Förskrivning av hjälpmedel

En del hjälpmedel kan man få låna genom hälso- och sjukvården. Då träffar man en förskrivare, en yrkesperson inom ett legitimerat yrke som innebär att hen har förskrivningsrätt för hjälpmedel inom sitt yrkesområde. Här kan du läsa hur en förskrivning av hjälpmedel går till.

Behovsbedömning

Förskrivaren gör först en bedömning av individens behov. Det innebär att förskrivaren sätter sig in i individens situation och utifrån det hittar lämpliga lösningar. Förskrivaren tittar också på hinder och möjligheter i individens omgivning och förhåller sig till de lagar och regler som styr förskrivning av hjälpmedel. Ofta samverkar förskrivaren med andra inom hälso- och sjukvård, hemtjänst eller kanske handläggare av bostadsanpassning. Förskrivaren gör alltid en riskbedömning för att ta reda på om det finns några risker för individen hjälpmedlet. Finns det risker så tittar man på hur man kan ta bort eller minska dem.

Om förskrivaren, i samråd med individen, kommer fram till att det behövs ett förskrivningsbart hjälpmedel så startat förskrivningsprocessen. De flesta förskrivningsbara hjälpmedel är så kallade medicintekniska produkter vilket bland annat innebär att de lever upp till vissa krav gällande säkerhet. Ifall individens hjälpmedelsbehov inte omfattas av hälso- och sjukvårdens ansvar så kan individen som . När det gäller kognitiva hjälpmedel och hjälpmedel för kommunikation så kan det gälla tips och råd om olika appar.

Förskrivningsprocessen

Prova ut – Anpassa – Informera – Instruera – Träna – Följa upp – Utvärdera

Förskrivningsprocessen börjar med att förskrivaren provar ut ett hjälpmedel tillsammans med individen. I de fall det finns möjlighet att prova olika, jämförbara alternativ ska individen kunna välja.

När ett hjälpmedel valts ska det anpassas efter individen. Det kan till exempel vara olika inställningar på en rullstol eller olika funktioner för en kalenderapp. Vissa hjälpmedel kan behöva mer avancerade specialanpassningar som utförs av tekniker.

Efter en tids användning gör förskrivaren en uppföljning av hur det har fungerat med hjälpmedlet, utvärderar effekten och tar ställning till om det finns behov av en ny bedömning eller fortsatta uppföljningar.

Dela på facebook
Dela på twitter

Vidare läsning:

WCAG – webbtillgänglighet

Universiell utformning

Svenskar och internet

Speltillgänglighet

APPOTEKET