Artikel Etiskt ramverk

Begripsams etiska ramverk

Skriven av: Charlotte Magnusson, Certec
oktober 18, 2021
Detta etiska ramverk kan vara användbart bland annat för dig som planerar aktiviteter eller insatser runt digitala stöd. Särskilt om det ingår i en större satsning, projekt eller verksamhetsförändring. Även du som är intresserad av etiskt förhållningssätt generellt kan ha nytta av att lära sig mer om etiska ramverk.

Begripsams etiska ram

Etik är något alla behöver tänka på inför kontakter och aktiviteter. En bra utgångspunkt är den etiska ram Begripsam har för sina aktiviteter https://www.begripsam.se/om-oss/varetiskaram/ . Den är ett läsvärt dokument för alla som ordnar användartester och aktiviteter. Ramen innehåller följande punkter:

 • Var gemytlig!
 • Var solidarisk!
 • Var pragmatisk!
 • Agera för medborgarskap och demokrati!
 • Utforma inte för diagnoser!
 • Bli inte förvånad när människor har behov på grund av sina svårigheter!
 • Var inte nedlåtande, behandla inte grupper av människor som automatiskt sårbara eller utsatta!
 • Tänk på alla människor som jämställda, som samarbetspartners eller som medforskare.
 • Emancipation och maktförhållanden
 • Aktivera – hindra inte människor från att vara delaktiga och aktiva: utgå inte från funktionsnormer
 • Moral eller lag?
 • Tänk deltagande så kommer aktivitet och inkludering att följa!
 • Tänk två gånger, det är okej!
 • Rädda världen – men låt den samtidigt bli hållbar och tillgänglig!
 • Speciallösningar eller mainstream?
 • Använd vägvisare!

 

Författare: Charlotte Magnusson, Certec, https://www.certec.lth.se

Dela på facebook
Dela på twitter

Vidare läsning:

WCAG – webbtillgänglighet

Universiell utformning

Svenskar och internet

Speltillgänglighet

APPOTEKET