Artikel Att utvärdera stöd

Att utvärdera digitala stöd

Skriven av: Charlotte Magnusson, Certec
oktober 11, 2021
Denna artikel är en del av fortbildning kring digitala stöd och är skriven av Charlotte Magnusson från Certec på Lunds Universitet

Att utvärdera teknik

Det är svårt att på förhand veta vad som kommer att fungera. Det räcker vanligtvis inte att fråga den det berör, för oavsett hur frågan formuleras och vem den ställs till, så är det vanligtvis svårt att svara på frågan ”vad vill du ha?”. Ett vanligt svar är faktiskt ”vad kan jag få?”. Det är betydligt enklare att välja mellan olika alternativ, än att formulera önskemål om något du varken sett eller provat. Lösningen på detta problem är att testa. Efterhand som olika appar, hjälpmedel eller metoder utvärderas, lär de inblandade sig vad som fungerar – och vad som inte fungerar. Man kan helt enkelt inte veta förrän man provat. Den person som ska använda en app, ett hjälpmedel eller en metod, är den som kan avgöra vad som är enkelt och fungerar.

 

Tänk på är att omgivningen spelar stor roll. Det som fungerar i ett sammanhang, gör det inte nödvändigtvis i ett annat. Detta gör det viktigt inte bara att rätt person testar, utan även att testningen sker i den typ av sammanhang och miljöer produkten eller metoden är tänkt att användas i.

 

Slutligen: även om det aldrig känns bra att misslyckas, så innebär misslyckanden också en möjlighet att gå framåt och lära nytt. Katastrofala misslyckanden är givetvis något man ska göra sitt bästa att undvika, men det är däremot inte generellt av ondo att inte träffa helt rätt från början. I själva verket gör du sällan det, att komma lite fel, lära sig efterhand och till sist träffa rätt, är ett tecken på att du verkligen utforskat de olika möjligheter som finns.

 

Denna artikel är en del av fortbildning kring digitala stöd och är skriven av Charlotte Magnusson från Certec på Lunds Universitet
https://www.certec.lth.se

 

Dela på facebook
Dela på twitter

Vidare läsning:

WCAG – webbtillgänglighet

Universiell utformning

Svenskar och internet

Speltillgänglighet

APPOTEKET