Artikel förskrivningsbara hjälpmedel

Om jag behöver ett hjälpmedel

Skriven av: Elin Walte; arbetsterapeut
oktober 10, 2021
Vad är ett hjälpmedel, vem kan få ett och vart vänder man sig?

Om jag behöver ett hjälpmedel

Vad är ett hjälpmedel?

Ett hjälpmedel är en produkt som ska kompensera för en funktionsnedsättning. Eftersom det finns många olika typer av funktionsnedsättningar så finns det också många olika typer av hjälpmedel. Det kan till exempel vara hjälpmedel för förflyttning, syn- och hörhjälpmedel, hjälpmedel vid inkontinens, för kognitivt stöd, kommunikation och för aktiviteter i det dagliga livet.

 

Vem kan få hjälpmedel?

Den som har en funktionsnedsättning kan vända sig till förskrivare för att diskutera sitt hjälpmedelsbehov. Det är förskrivarens ansvar att göra en individuell bedömning av behov och eventuella risker innan beslut fattas om att ett hjälpmedel ska förskrivas. Man kan alltid vända sig till en förskrivare för att diskutera sin situation. Även om man är i behov av ett hjälpmedel som inte är förskrivningsbart så kan förskrivaren komma med tips och råd.

 

Vart vänder man sig?

Ansvaret för hjälpmedel är fördelat på både region och kommun. Uppdelningen ser olika ut beroende på var man bor. På 1177 kan man läsa om hjälpmedel och hur uppdelningen ser ut i den egna regionen. Det går också bra att ringa sin vårdcentral eller hemsjukvården och fråga vem man ska vända sig till.

Beroende på vilken typ av hjälpmedel man behöver så vänder man sig till förskrivare inom olika legitimerade yrken såsom

  • Arbetsterapeut, ansvar för hjälpmedel i hemmet, förflyttningshjälpmedel, kognitiva hjälpmedel och hjälpmedel för kommunikation.
  • Fysioterapeut, ansvar för exempelvis förflyttningshjälpmedel och hjälpmedel för att underlätta andning.
  • Logoped, ansvar för kommunikationshjälpmedel.
  • Sjuksköterska, ansvarar ofta för hjälpmedel vid inkontinens.
  • Synpedagog, ansvar för synhjälpmedel
  • Audionom, ansvar för hjälpmedel vid nedsatt hörsel.

Uppdelningen kan överlappa och variera både mellan olika yrken och inom samma yrke, beroende på om man arbetar inom region eller kommun. Arbetsterapeuten på vårdcentralen kan ha hand om elrullstolar och kommunikationshjälpmedel medan arbetsterapeuten i kommunal hemvård kan ha hand om manuella rullstolar och kognitiva hjälpmedel.

 

Kostar det något?

Det ser olika ut i olika delar i landet och det varierar beroende på vilket hjälpmedel det handlar om. Ofta tas en patientavgift ut för besöket när ett hjälpmedel förskrivs. Ibland är det en hyresavgift för själva hjälpmedlet. Det är nästan alltid en väldigt liten summa i förhållande till vad hjälpmedlet faktiskt kostar. Förskrivaren informerar alltid om eventuell kostnad.

 

Appar som hjälpmedel

En del förskrivningsbara hjälpmedel för kommunikation eller kognitivt stöd kan idag ersättas med appar. Tidshjälpmedel som timstock är ett exempel. Många appar kan man själv ladda ner och använda. Det betyder att det är lättare att skaffa egna hjälpmedel idag. Men det finns också appar där det behövs en licens av en förskrivare. Förskrivaren hjälper i dessa fall till med att lära ut och anpassa appen efter individuella behov.

Dela på facebook
Dela på twitter

Vidare läsning:

WCAG – webbtillgänglighet

Universiell utformning

Svenskar och internet

Speltillgänglighet

APPOTEKET