Widgit Go
Appikon Widgit Go

Widgit Go

5/5
549 kronor
Skapa upplägg för språkinlärning och kommunikation

Med Widgit Go SE kan du skapa egna upplägg med stort utrymme för individuell anpassning att använda för kommunikation, stimulans och språkutveckling.

Widgit Go kan också användas för att skriva enkla dokument med symboler och text från symboltavlor eller från tangentbordet.

Ett upplägg i Widgit Go består av tavlor med celler upp till 10 rader och 18 kolumner. För varje cell bestämmer du själv innehåll, utseende och funktion. Du kan även lägga till undertavlor eller länka till andra upplägg för att skapa större kommunikationsmiljöer. Uppläggen du skapar kan också kompletteras med olika teman för att få tillgång till ett större ordförråd.

Widgit Go innehåller hela Widgit symbolbas på cirka 16 000 symboler samt bildbaserna Ritade Tecken och Pictogram från SPSM.

Kommentar från granskare

  • Det finns möjlighet att köpa till extra talsynteser från Acapela i appen, både barn- och vuxenröster.
  • Appen kan användas fullt ut även utan internetuppkoppling.
  • Framförallt utvecklad för att passa I-pad, fungerar även för Iphone men inte lika bra.
APPOTEKET