Visual Schedule Planner
App Visual Schedule Planner

Visual Schedule Planner

5/5
159 kronor
Kalender med bilder

Visual Schedule Planner är en kalender med bilder. Man kan koppla händelserna till datum och att de fördelar sig på morgon, dag och kväll. Bilderna som redan finns i appen är tydliga och fungerar för de vanligaste aktiviteterna. Det finns talsyntes till men enbart på engelska.

Kommentar från granskare

Talsyntes enbart på engelska.

APPOTEKET