Undra om känslor
App undra om känslor

Undra om känslor

5/5
Lär dig känna igen och förstå känslor

Lär dig att känna igen känslor utifrån ansiktsuttryck. I ”Undra om känslor” så kommer en figur som heter Undra att visa en känsla med ansiktet. Därefter ska du para ihop figurens känsla, med ett av 4 eller 8 kort.

Kommentar från granskare

  • Har tagits fram tillsammans med barnboksförfattaren och illustratören Jeanette Milde
  • Framtagen främst för barn i åldrarna 2-11
  • Bra röst/ljudeffekter som förklarar allt
APPOTEKET