Texttelefoni.se
App texttelefoni

Texttelefoni.se

5/5
Samtal mellan textanvändare och hörande via en tolk

Applikationen är ett textbaserat verktyg för att kontakta och använda den nationella förmedlingstjänsten ”Texttelefoni.se” i Sverige. Tjänsten förmedlar samtal mellan textanvändare och hörande via en tolk. Applikationen gör det möjligt att använda förmedlingstjänsten oavsett var man fysiskt befinner sig. Tjänsten är en allmänt tillgänglig samhällstjänst i Sverige.

Kommentar från granskare

APPOTEKET