Sono Flex Lite SWE
App sonoflex lite

Sono Flex Lite SWE

5/5
Översätter piktogram till tydligt tal utvecklad av logopeder

Sono Flex översätter symboler, eller egen text, till tydligt tal. Appen är utvecklad för att vara enkel och tidsbesparande för talpedagoger, logopeder, familjemedlemmar, lärare, assistenter, samt att vara anpassningsbar efter brukarens personliga behov. Användaren ska även kunna utveckla sina kommunikations- och interaktionsfärdigheter.

Kommentar från granskare

APPOTEKET