Smart Budget
App SmartBudget

Smart Budget

5/5
20 kronor
Få koll på din ekonomi med denna budgetapp

Smart budget är en app som avser hjälpa sina användare till att få koll på sina inkomter och utgifter genom en digital budet.  I appen finner man bland annat kategorierna matvaror, fordon, kläder där man kan skriva in hur mycket man har spenderat i respektive kategori och på så sätt få insyn i sina utgifter .

Gratisversionen av appen tillåter upp till 30 transaktioner och därefter behöver man köpa den fullständiga versionen för 20 kr.

Kommentar från granskare

  • Senast uppdaterad 2013 men går fortfarande att använda
  • Finns en ny version av applikationen, smart budget 2 som går att finna på: https://apps.apple.com/se/app/smart-budget-2/id675039911
APPOTEKET