App Sessions

Sessions

5/5
Beteende och aktivitetstracker med inbyggd timer

Sessions är en beteende och aktivitetstracker med inbyggd timer där du kan sätta upp mål och följa upp hur det går. Den är också en timer som visar hur länge du ska utföra en aktivitet eller en uppgift.

Den är lätt att förstå hur den ska användas (om man kan engelska) eftersom den har tydliga menyer och inställningar. 

Kommentar från granskare

  • Endast på engelska.
  • Begränsningar när man ska ställa in hur ofta en aktivitet ska utföras. Det går t.ex. inte att ange klockslag eller vilken tid på dagen aktiviteten ska utföras. Det går heller inte att ställa in att en aktivitet ska utföras flera gånger under samma dag.
APPOTEKET