Safe Place
App Safe Place

Safe Place

5/5
Lindra traumarelaterade svårigheter med rädda barnens app!

Safe Place är ett verktyg som kan användas för att lindra traumarelaterade svårigheter så som stark stress, känslor av oro, ångest eller sömnsvårigheter. I Safe Place finns tre konkreta övningar som kan lugna och hjälpa i stunden men också, vid regelbunden användning, på längre sikt. I Safe Place finns även information om traumarelaterade symptom och svårigheter, vilket är en viktig del i att hjälpa barn och unga att förstå sig själva. I appen finns också möjlighet att stötta andra användare och att känna gemenskap med andra unga som använder appen.

Kommentar från granskare

APPOTEKET