Recovery record – Eating Disorder Management
app recovery record

Recovery record – Eating Disorder Management

5/5
Hjälp att hantera sin ätstörning och få bra matrutiner

En app för dig som försöker övervinna ätstörningar såsom anorexia, bulimi och hetsätning. Appen kan dessutom användas av dig som vill ha bättre koll på vad du äter i allmänhet.
Genom appen kan du få koll på dina måltider, tankar och känslor. Du kan även sätta upp dina personliga mål och måltidsplaner, samt göra självtester för att se vilka framsteg du har gjort.

Kommentar från granskare

  • Kan med fördel användas även av personer som inte har ätstörning men som har behov att skapa goda matrutiner
  • Fungerar på iPad i stående och liggande läge
APPOTEKET