PlantAliens
App Plant Aliens

PlantAliens

5/5
Spel som främst vänder sig till barn med Cerebral Pares

PlantAliens är ett spel som främst vänder sig till barn med Cerebral Pares och ryggmärgsbråck men kan passa även barn med många andra typer av funktionsnedsättningar. Syftet med spelet är att locka till rörelser med hjälp av AR och musik.

PlantAliens har utvecklats tillsammans med Certec, Institutionen för Designvetenskaper, Lunds universitet och deltagande organisationer är RBU, Musik i Syd, Funkibator och Skånes universitetssjukhus barn- och ungdomsmedicinavdelning.

Kommentar från granskare

APPOTEKET