Pictogram Agenda
Appikon PictogramAgenda

Pictogram Agenda

5/5
Skapa tydliggörande scheman

Appen använder sig av piktogram och andra tydliggörande metoder för att skapa veckoscheman, indelade i morgon/middag/kväll. Appen är utvecklad för att användaren pedagogiskt (med stöd) ska kunna lära sig mer inom både kommunikation och kring att strukturera sin tid när man tillsammans gör upp scheman för dagarnas aktiviteter. Scheman man gör i appen är utformade för att vara så tydliga som möjligt för en bred grupp användare och metoderna kommer kännas igen av de som arbetat med tydliggörande pedagogik.

Kommentar från granskare

  • Innehåller ”text till tal”-funktion
APPOTEKET