Mitt lugn
App Mitt lugn

Mitt lugn

5/5
Mitt lugn är en app som hjälper dig känna lugn.

Appen Mitt lugn är skapad för att ge barn och ungdomar verktyg för att känna lugn och balansera krav och stress. Här finns fyra olika sorters övningar som hjälper dig att hitta ditt lugn – stillhet, beröring, reflektion och rörelse. Appen har utöver mindfulness-baserade stillhetsövningar även andra funktioner utformade för att hjälpa dig identifiera när du känner lugn, hur du upplever stillhet i kropp och sinne samt hur du kan sprida lugn till andra.

Idén till Mitt lugn kom från gymnasieelever, som efter att ha övat stillhet och mindfulness ville lära ut det lugn de hittat till stressade vänner och familj. Appens innehåll grundar sig på forskning och beprövad erfarenhet. Den har blivit till genom ett samarbete mellan utbildare i stillhet, forskare, gymnasieelever och deras lärare.

Kommentar från granskare

-Innehåller bland annat gruppövningar, övningar med beröring och gruppsamtal osv.

-Utvecklad med barn och unga i skolan som främsta målgrupp.

APPOTEKET