Happy Kids Timer
App Happy kids timer

Happy Kids Timer

5/5
Visuell timer för morgon och kvällssysslor

Skapa rutiner och gör det roligare att utföra morgon och kvällsbestyr så som att borsta tänderna. Skapa egna aktiviteter och lägg till egna bilder eller använd de som redan finns i appen. Välj hur lång tid aktiviteten ska pågå så spelar appen upp enkla animationer när en uppgift ska utföras.

Kan användas för att göra vardagssysslor roligare eller tydliggöra hur lång tid de ska pågå.

 

Kommentar från granskare

  • Betalversionen ger fler möjligheter att flytta om och lägga till egna uppgifter och aktiviteter.
  • Vid avklarade uppgifter får användaren små belöningar och priser.
  • Användaren kan göra den mer personlig genom att lägga till sitt eget namn och bild.
APPOTEKET