Grid Player
Appikon gridplayer

Grid Player

5/5
App för dem som saknar eller har otydligt tal

Grid Player är en bra och gratis kommunikationsplattform som är utvecklad för att människor med kommunikationssvårigheter. Med Grid player kan man bygga meningar antingen genom att klicka på ord eller på symboler. Dessa ord och meningar läses sedan upp med hjälp av en talsyntes.

Användbar för stötta människor som helst saknar tal eller har talsvårigheter till att få en röst.

Kommentar från granskare

  • Du behöver ett smartbox konto för att använda Grid Player. Du kan skapa ett konto kostnadsfritt i Grid Player appen
  • Går att använda med Widget symboler
  • Går att individanpassa utifrån och till hur individen vill kommunicera
APPOTEKET