Finger Paint With Sounds
App finger paint

Finger Paint With Sounds

5/5
Öva på att använda en pekskärm

Utforska beröring med färg, ljud eller musik. Ett tillfälle att måla fingrar utan att röra. Finger Paint with Sounds erbjuder ett alternativ för att hjälpa barn med speciella behov och andra att öva sina första interaktioner med en pekskärm. Välj bara en färg och rita med musik, roliga ljudeffekter eller inget ljud alls.

Kommentar från granskare

  • Framförallt utvecklad för barn med funktionsnedsättning men kan användas av alla som behöver träna på att använda en pekskärm eller som gillar stimulansen av färger och ljud.
  • Endast på engelska men appen är lätt att använda
  • Designad för iPad, inte för iPhone
APPOTEKET