Dexteria – Fine Motor Skill
App Dexteria

Dexteria – Fine Motor Skill

5/5
65 kronor till iOS och 59 kronor till Android kronor
Ett spel för att träna finmotorik

Dexteria Fine Motor Skill är en applikation där man som användare får träna på att göra finmotoriska rörelser på sin smarta enhet. Dexteria är utvecklad i samråd med arbetsterapeuter och kan bland annat användas av människor som tappat finmotoriska funktioner efter hjärnskada eller stroke men också för de som vill öva upp sin fingerfärdighet.

Kommentar från granskare

  • Finns enbart på engelska men  instruktioner visas även med bilder.
  • Designad för Ipad
  • Fungerar endast i liggande läge
  • Utvecklad för att återfå funktion efter skada och stroke
  • Utvecklad både för barn och vuxna
APPOTEKET