Childrens Countdown timer
App Childrens countdown timer

Childrens Countdown timer

5/5
En visuell timer med bilder istället för siffror

Appens timer visar på ett tydligt sätt med bilder hur tiden minskar. När timern räknat ner belönas användaren med en bild och ett ljud. Främst för barn och personer som har svårare att förstå siffror.

Kommentar från granskare

  • Endast på engelska.
  • Maxlängd på en timer är 59 min och 50 sekunder.
  • Kan bara ställa in en timers sekunder på jämna tiotal, dvs 10, 20, 30 osv.
  • Betalversionen tar bort reklam, den gör inget annat.
  • Visar inte tiden i siffror.
APPOTEKET