CBT Guide
App CBT Guide

CBT Guide

5/5
Självhjälp genom KBT i appform på engelska

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en terapimetod som fokuserar på att ändra negativa beteenden- och tankemönster för att uppnå ett förhöjt välmående. Med Depression CBT Self-Help Guide kan du göra ett självtest för att se om du befinner dig i riskzonen för depression. Dessutom innehåller appen information om hur KBT fungerar, samt ett verktyg som hjälper dig att fokusera på det positiva sakerna i livet.

Kommentar från granskare

APPOTEKET