App barnsam

Barnsam

5/5
Samtalsstöd baserat på KASAM

Barnsam är en app utvecklad för användning i samtalet mellan socialsekreterare och familjehemsplacerade barn men kan med fördel även användas i andra sammanhang. Appen utgår ifrån KASAM (känsla av sammanhang).

Appen finns inte fritt tillgänglig att ladda ner men det går att prova BarnSam som bolag eller kommun genom att ansöka om att vara med som ett pilotprojekt på barnsams egen hemsida som länkas här.

Kommentar från granskare

  • Appen finns inte tillgänglig att ladda ner vanlig väg
  • https://barnsam.se/#prova (ansök om att få vara med som pilotprojekt)
APPOTEKET