Återhämtningsguiden
App Återhämtningsguiden

Återhämtningsguiden

5/5
Få stöd i att arbeta för ett bättre mående

Återhämtningsguiden är anpassad för dig som mår dåligt, har ångest eller en depression. Den är uppdelad i fyra kapitel och innehåller bland annat berättelser om återhämtning.
Där du kan söka stöd, samt vilka metoder för återhämtning som varit till hjälp för andra som mår dåligt. Innehåller också verktyg som ger möjlighet till reflektion kring vad du kan göra för sträva efter att må bättre.

Kommentar från granskare

APPOTEKET