ASL – att skriva sig till läsning
Appikon ASL att skriva sig till läsning

ASL – att skriva sig till läsning

5/5
75 kronor
Lär dig läsa genom att skriva med en talsyntes

ASL – Att skriva sig till läsning är en applikation där man får direkt respons på bokstäverna man skriver in genom en talsyntes som läser upp vad du skrivit in. Skriver jag exempelvis ett ”S” så ljudar appen ut ”sss” fortsätter jag med ”ol” och trycker på mellanslag så läses bokstäverna upp följt av ”sol”.

Appen är utvecklad för att skapa skrivlust och läsglädje hos barn men går lika bra att använda för äldre personer som ännu inte knäckt läskoden. Strategin är utarbetad utifrån det faktum att det är lättare för 4-7-åringar att skriva än att läsa, men genom att skriva på tangentbord kan eleven utveckla både sitt skrivande och sitt läsande. Med hjälp av ljudande tangentbord och talsyntes blir iPaden ett ovärderligt hjälpmedel för barnet att uttrycka sig redan innan de lärt sig stava och läsa.

Kommentar från granskare

APPOTEKET